Col. Rangachari Award

Col. Rangachari Award 2018

Prof. Anand Vinekar (V10089)

Dr. Mishra Divyansh Kailashcandra (D16793)